Obchodní podmínky

1. Tipak.cz je bazarový, inzertní server provozovaný právnickou osobou - PETR HLAVATÝ, IČ: 72728752 dále jen Provozovatel.

Firemní nabídky, které nejsou v rubrice Služby-servis budou smazány!

Je zakázáno:

 • Inzerovat multilevel systémy, pyramidové hry, letadla, podvodné systémy.
 • půjčky, výkupy,  obohacování bez rizika atd.
 • Inzerovat systémy, které nabízejí bezpracné výdělky.
 • Inzerovat kopírování letáků, dopisů, disket, vkládání letáků do obálek...
 • Kopírovat stejný inzerát do více kategorií najednou nebo do stejné kategorie.( duplikování )
 • Vkládat inzeráty do jiných kategorií, než do kterých správně patří.
 • Vkládat do inzerátu HTML značky.
 • Inzerovat firmy nebo www stránky (inzerovat je možné pouze produkt).
 • Inzerovat erotické inzeráty.

Další upozorňění:

Například:

 • Autobazar smí inzerovat pouze konkrétní vůz, nikoliv své služby a firmu jako celek
 • Realitní kancelář nesmí inzerovat svou činnost (vykoupíme Váš dům, …), ale pouze konkrétní nabízenou nemovitost.
 • Zákaz platí i na opakované poptávky, výkupy.
 • Použité boží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti.
 • U nového zboží stejného typu můžete nabízené velikosti,barvy či jiné vlastnosti napsat do popisku inzerátu.
 • Při vložení nabídky zaměstnání nebo brigády jsou vyžadovány následující údaje název firmy a předmět její činnosti minimální požadavky na žadatele předmět nabízené práce
 • Na serveru je zakázáno inzerovat nicneříkající inzeráty typu "Vydělejte spousty peněz, více informací na emailu".
 • Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na topování inzerátu.
 • k popisu inzerátu lze doplnit osobní www stránky nekomerčního charakteru.

2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky použitého a do odvolání i nového zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.

3. Na serveru Tipak.cz je zakázáno inzerovat předměty nebo služby, které jsou v rozporu s platnými zákony České republiky.

4. Inzeráty prodeje/nabídky patří do "nabídky", inzeráty poptávky/nákupu patří do "poptávky".

5. Fotografie umístěne u inzerátu nesmí být erotického charakteru (neplatí pro sekci Erotika) nebo nesmějí zobrazovat intimní části lidského těla. Dále nesmejí být výhružné, klamavé či urážlivé.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, případně inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, pravidly serveru tipak.cz nebo dobrými mravy.

7. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Tipak.cz

8. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

9. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

10. Provozovatel funguje pouze jako zprostředkovatel mezi kupujícím a prodávajícím, nepřebírá žádné závazky ani záruky za prodávané předměty.

11. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli občasné nezávazné obchodní sdělení.

12. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

13. Poplatek v sekci Práce a Služby je za schválení administrátorem, toto schválení je samozřejmě u inzerátů porušujících podmínky záporné a uživatel nemá v tomto případě nárok na vrácení poplatku. Pokud podáte dva stejné inzeráty, je ten starší označen systémem jako duplicitní a vymaže se. Inzeráty mohou být napsané v českém nebo slovenském jazyce.

Provozovatel  si vyhrazuje právo měnit pravidla pro zlepšení kvality nabízených služeb.

--------------------------------------------------------------------------------------------

TOPlist sbazar inzeráty genet: 0.026